Om oss Maskiner og utstyr Rådgivning Barnehager Lekeplasser Sprøytesåing Nyanlegg Skjøtsel og vedlikehold Vaktmester tjenester
Kontakt oss

BARNEHAGER LEKEPLASSER

Vi tilbyr montering av lekeapparater, opparbeidelse og ombygging av eksisterende lekearealer. Trearbeider, gjerder, ferdigplen og tilpasset beplantning, skjøtsels- avtaler sommer og vinter.